CyberRemote

Badania użyteczności w nowej rzeczywistości
Sesja Zdalność w badaniach, godz. 11:30
#testyux, #pandemia, #nowarzeczywistosc, #szanseipulapki, #głosrespondenta, #głosrekrutera
Myśl przewodnia wystąpienia:
Badania użyteczności mają swoją specyfikę – są silnie wpisane w proces projektowania nowych rozwiązań, wymagają odpowiedniego środowiska, sposobu moderowania, nastawienia respondenta, udziału strony klienta, projektantów. Innymi słowy odpowiedniej organizacji i prowadzenia projektu. Z jednej strony, testy użyteczności już od dawna były prowadzone również w formie zdalnej i przestawienie ich na ten tryb nie wymagało wyważania otwartych drzwi. z drugiej jednak strony, pandemia szerzej wpłynęła na każdy z wymienionych powyżej obszarów – zmieniła niemalże każdy aspekt badań UX – od rekrutacji, przez moderowanie, aż po ocenę istotności obserwacji i ich analizę. Nasza prezentacja to opowieść o perspektywie badaczy, rekruterów i respondentów. To szansa, aby sprawdzić i zrozumieć czego nie wiedzą badacze, z czym mierzą się rekruterzy, dlaczego respondenci uczestniczą obecnie w badaniach UX oraz jak te wszystkie czynniki mogą rzutować na uzyskiwane wyniki.
Korzyści:
Pomimo już niemal roku funkcjonowania branży badań UX w warunkach wymuszonej zdalności głębsze zrozumienie wpływu obecnych realiów na realizację testów użyteczności dopiero się krystalizuje. Analiza dzisiejszych trendów (praca zdalna, deprywacja kontaktów społecznych i czasu spędzanego poza domem, nuda i większa podatność na depresję, nowe rozwiązania i oprogramowanie, ograniczenia sprzętowe i technologiczne użytkowników) połączona z naszymi wnioskami dotyczącymi testów użyteczności pomogą lepiej zrozumieć istniejące szanse i zagrożenia w obszarze UX.
Nowe oryginalne treści wystąpienia:
  • Jak stare przyzwyczajenia z testów UX sprawdzają się w nowej rzeczywistości?
  • Jakie nowe pułapki i szanse musimy uwzględnić projektując testy UX?
  • Jak dziś projektować procesy UX?
  • Jakie doświadczenie respondenta towarzyszy obecnie uczestnictwu w badaniach UX?
Badania na których opiera się wystąpienie:
  • Indywidualne wywiady pogłębione z respondentami, którzy brali udział w projektach UX przed i podczas pandemii.
  • Obserwacje dokonywane podczas realizacji badań użyteczności w trakcie ostatniego roku.
  • Dostępne powszechnie dane ilościowe pokazujące nowe trendy.
Jaki charakter miały badania ze względu na metody
  • jakościowe,
  • analiza danych
Dodatkowe informacje:
Nasze wystąpienia opiera się na doświadczeniu zbieranym podczas realizacji projektów UX – są one częścią prowadzonych przez nas procesów projektowania rozwiązań. Od samego początku pandemii obserwujemy zachodzące zmiany w zachowaniach, postawach, reakcjach
Witold Nowak
Cogision
Lider zespołu badawczego w Cogision – agencji badawczo-projektowo-strategicznej. Od kilkunastu lat łączy współpracę z agencjami badawczymi realizującymi projekty dla klientów sektora prywatnego i publicznego z aktywnością w naukowych przedsięwzięciach badawczych. Inżynier, doktor socjologii, związany z prestiżowymi instytucjami badawczymi, w ostatnich latach z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.
Rafał Treichel
Freelancer, Cogision
Doświadczony badacz marketingowy, współpracujący z wieloma firmami w obszarze badań, marketingu, UX (Lead Researcher w ramach współpracy z Cogision). w obszarze UX łączy zrozumienie zachowań konsumentów, wiedzę o procesach poznawczych i docenienie nowoczesnego, funkcjonalnego designu. Wielokrotny prelegent na imprezach poświęconych zachowaniom konsumentów.