CyberRemote

Budowa kultury organizacyjnej w zdalnej firmie
Sesja Zdalność w komunikacji, godz. 12:10
#kulturaorganizacyjna, #zdalnafirma, #zdalnezespoły, #integracja, #budowanierelacji
Myśl przewodnia wystąpienia:
Pandemia i przymusowa praca zdalna pozbawiła wiele firm narzędzi do budowania relacji w zespołach i poczucia przynależności do organizacji, już nie mówiąc o integracji nowych pracowników, którzy pewnie mimo miesięcy “wspólnej” pracy są dla większości osób z zespołu, już nie mówiąc o firmie, zupełnie anonimowe. Tak nie musi być! Wiem o tym, gdyż prowadzę w 100% zdalną firmę od ponad 11 lat, gdzie rotacja nie przekroczyła 6% na koniec 2019 r. (średnia dla branży to 15%). Podczas swojej prezentacji podzielę się gotowymi do wdrożenia rozwiązaniami do integracji nowych i obecnych pracowników i pokażę jak wykorzystać niesamowite możliwości jakie daje praca zdalna do budowania relacji w całej organizacji.
Korzyści:
Podczas prezentacji podzielę się case study i gotowymi do zaimplementowania rozwiązaniami. Przestawię zarówno prostsze rozwiązania do wprowadzenia na następny dzień po konferencji i takie, które wymagają większego zaangażowania. Wszystkie z nich wypracowaliśmy i wdrożyliśmy u mnie w firmie w ciągu 11 lat nieustannej pracy zdalnej. Nie będzie lania wody – samo mięsko 😉
Nowe oryginalne treści wystąpienia:
Mimo, że od 11 pracuję zdalnie, to pandemia odcisnęła piętno na naszej kulturze organizacyjnej i wiele elementów wspierających integrację zdalnych zespołów wprowadziliśmy w ostatnich miesiącach i wciąż je doskonalimy.
Dodatkowe informacje:
Wiem, że praktycznie wszyscy pracują obecnie zdalnie, dlatego przeprowadziliśmy badanie naszych nowych pracowników, jak oceniają naszą kulturę organizacyjną. Wszyscy podkreślili, że już po miesiącu pracy u nas, czyją się bardziej zintegrowani nie tylko z zespołem, ale i całą firmą niż pracując w biurze przez pół roku!
Jan Zborowski
SoftwareMill
Jest wspólnikiem w software house’ie SoftwareMill. Na unikalną kulturę organizacyjną tego przedsiębiorstwa składa się kilka elementów:
  • Brak biura. Zespół pracuje od zawsze (ponad 11 lat) tylko zdalnie, pracownicy wykonują zadania w różnych miastach, rozrzuconych na mapie od Bałtyku po Tatry.
  • Brak tajemnic. Każdy wie, ile zarabiają koledzy i jakie są wyniki finansowe spółki oraz ma swobodny dostęp do informacji.
  • Samoorganizacja i odpowiedzialność. Struktura organizacyjna bazuje na zaufaniu do zespołu i oddolnej inicjatywie.
  • Więcej o kulturze organizacyjnej SoftwareMill Jan opowiedział m. in. w Greg Albrecht Podcast.
Bazując na swoim ponad 11-letnim doświadczeniu SoftwareMill wydał bezpłatny ebook – Remote Software Development – zawierający 8 praktycznych rozwiązań do wprowadzenia w zdalnych zespołach (https://remotework.softwaremill.com/).