CyberRemote

Emocje w sieci, czyli biometryka w czasach pandemii
Sesja Zdalność w badaniach, godz. 11:50
#FaceTracking Online, #Emocje w sieci, #Obserwacja zachowań, #hybrydowy model zbierania danych, #rzetelność i trafność danych
Myśl przewodnia wystąpienia:
Czasy pandemii to duże utrudnienia, a często wręcz brak możliwości przeprowadzania badań laboratoryjnych. Jak można radzić sobie w tej sytuacji. Czy można przenosić pomiary biometryczne do sieci tak aby nie stracić rzetelności i trafności danych? Jakie są tego korzyści, jakie szanse i jakie pojawiają się zagrożenia. Możliwości hybrydowych modeli zbierania danych.
Korzyści:
Wystąpienie pokazuje jak można przeprowadzać projekty badawcze w sytuacji braku możliwości organizacji badania w laboratorium. Jak poradzić sobie z jakością zbieranych danych. Jak doświadczenia z okresu pandemii wpływają na wykształcenie nowego modelu biznesowego wykorzystującego pomiary biometryczne. Na ile rozwiązania wypracowane w czasach pandemii pozostaną z nami na dłużej?
Nowe oryginalne treści wystąpienia:
  • Jak respondenci online faktycznie podchodzą do swoich zadań w przypadku ankietowania zautomatyzowanego.
  • Jak bardzo jakość respondenta online może się różnić od respondenta którego testujemy face to face.
  • Jak badanie emocji może przeistoczyć się w obserwację uczestniczącą i czy na pewno chcemy, żeby respondenci zabrali nas ze sobą w swój intymny świat domowy.
Badania na których opiera się wystąpienie:
Wystąpienie bazuje na kilku projektach badawczych polegających na onlinowym zbieraniu danych dotyczących reakcji emocjonalnych respondentów. Prezentowane bądą wyniki z badań przeprowadzonych w różnych technikach wykorzystujących możliwości internetu. Od zwykłych badań ankietowych przeprowadzonych na panelu badawczym po badania online z prerekrutacją w których moderator jest zawsze przy respondencie.
Jaki charakter miały badania ze względu na metody
  • jakościowe,
  • ilościowe
Jacek Kowalski
Neuroidea
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i studiów MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania. z badaniami marketingowymi związany od 2005 r. Obecnie współwłaściciel agencji badawczej Neuroidea. Współautor Exploring Consumers Mind (ECM), pierwszego badania neuromarketingowego w Polsce. Specjalizuje się w  badaniach dotyczących konceptów reklamowych, wizerunku marek, postrzegania produktów oraz projektów U&A.
Beata Pawłowska
Neuroidea
Absolwentka Społecznej Psychologii Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu SWPS. z badaniami związana od 15 lat. Obecnie współwłaścicielka agencji badawczej Neuroidea. Głównym obszarem jej zainteresowań są zachowania konsumenckie, w szczególności spontaniczne reakcje i naturalne zachowania. w pracy projektuje, koordynuje, rozwija, analizuje oraz prezentuje badania, wykorzystujące różne metody analityczne, w tym pomiary biometryczne.