CyberRemote

Głód skóry w epoce contactless. Semiotyka zdalnej bliskości w komunikacji marek i kulturze
Sesja Zdalność w doświadczaniu fizyczności, godz. 13:30
#semiotyka, #contactless, #zdalnanamacalność, #touchless, #głódskóry
Myśl przewodnia wystąpienia:
Nowa, bezdotykowa rzeczywistość nasila zjawisko nazywane „głodem skóry”. i tu wkracza kultura, która jak zwykle w podobnych sytuacjach tworzy „protezy” pozwalające na zastąpienie, zaspokojenie pragnień i potrzeb – w tym przypadku pragnienia bliskości i dotyku. Kultura „wytwarza” systemy symboli i kodów, które dają poczucie intymności i kontaktu pomimo braku bezpośredniej fizycznej obecności ludzi obok siebie. Kultura „konstruuje” narracje zdalnej bliskości, buduje surogaty bliskości. Prezentacja ukazuje jakie to formy wizualne, jakie kody i narracje „wytwarza” kultura. Jak marki, twórcy, instytucje korzystają z tych kodów i opowieści, aby budować bliskość. Będziemy opowiadać o online experience, o nowej bezdotykowej intymności, o zdalnej namacalności.
Korzyści:
Jak budować zdalną bliskość i intymność w komunikowaniu się marek z konsumentami, twórców z odbiorcami, instytucji/muzeów z widzami, atrakcji turystycznych z wirtualnymi turystami.
Nowe oryginalne treści wystąpienia:
Pierwsza taka próba kategoryzacji form wizualnych i narracyjnych służących budowaniu zdalnej bliskości.
Badania na których opiera się wystąpienie:
Analiza semiotyczna tekstów kultury dotyczących bliskości, dotyku i intymności uwzględniająca: reklamy marek, występy/spektakle/wystawy online, online experience (turystyka wirtualna),
Jaki charakter miały badania ze względu na metody
  • jakościowe,
  • analiza danych
Krzysztof Polak
Semiotic Solutions, Visual & Narrative Institute
Z wykształcenia kulturoznawca (studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskiem, studia doktoranckie SWPS w Warszawie). Współzałożyciel Semiotic Solutions – firmy, która wprowadziła na polski rynek marketingowy semiotykę. Brał udział w ponad 200 projektach analityczno-doradczych stosując semiotykę. Partner założyciel Visual & Narrative Institute tworzącego syndykatowe raporty semiotyczne. Jest autorem wielu publikacji popularyzujących semiotykę w marketingu w pismach branżowych np. Marketing w Praktyce, Brief czy publikacji o międzynarodowym charakterze – ESOMAR Semiotic Series. Prowadził szereg prelekcji w podczas polskich i międzynarodowych konferencji poświęconych zastosowaniu semiotyki w marketingu m.in. 7 wystąpień na konferencjach PTBRIO, konferencja Semiofest w Londynie i Paryżu, wystąpieniach i warsztatach np. Uniwersytet Lubelski, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Obecnie jest także wykładowcą na Uniwersytecie SWPS gdzie przygotował specjalny kurs „Diagnoza semiotyczna i pozycjonowanie kulturowe” dla studentów School of Ideas SWPS.
Joanna Damaszko
Semiotic Solutions, Visual & Narrative Institute
Ukończyła z wyróżnieniem semiotykę na Uniwersytecie Bolońskim. Od 2014 r. zajmuje się badaniami marketingowymi, opierając się na metodologii semiotyki oraz narratologii. Prowadzi własny blog o semiotyce kultury damaszko.com. Jest członkiem zespołu Semiotic Solutions i partnerem w Visual & Narrative Institute.