CyberRemote

Lockdown ciała i psyche. Nowe napięcia, nowe potrzeby, nowe rozwiązania
Sesja Zdalność w doświadczaniu fizyczności, godz. 13:10
#aktywność, #ruch, #sport, #esport, #dobrostan, #zmiana, #decyzje, #ograniczenia, #emocje
Myśl przewodnia wystąpienia:
Pandemia miała (i ma nadal) ogromny wpływ na nasze samopoczucie. Izolacja społeczna, znacznie zmniejszenie aktywności, praca zdalna, zamknięte siłownie/ kluby fitness, studia tańca i jogi, boiska itd., anulowane eventy e-sportowe – wszystko to wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne Polek i Polaków, ale także na stan psychofizyczny osób stojących za branżą sportową i e-sportową. Jakie emocje towarzyszą nam – ludziom bardziej i mniej aktywnym w kontekście ograniczeń pandemicznych związanych z aktywnością? Co się zmieniło? Jakie potrzeby i jak udaje się zaspokajać? A jakie pozostają niezaspokojone i co z tego wynika dla nas samych? Jakie napięcia rodzi sytuacja, gdy fizyczna aktywność i towarzyszące jej emocje zostają zapośredniczone przez online’owe platformy ? z jakimi nowymi doświadczeniami i wyzwaniami się mierzymy zarówno w obszarze emocji jak i fizyczności? Jak to wpływa na nasz dobrostan? Jak w „nowej rzeczywistości” radzą sobie niesieciowe kluby fitness, siłownie, trenerzy personalni? Jakie emocje im towarzyszą? Oni przecież też mieli i mają potrzeby, plany. Jakie zmiany wdrożyli, a czego unikają? Jak to wpłynie na branżę fitness/ amatorskiego sportu w przyszłości? Co z e-sportem, który – mimo że jest „e” – w dużej mierze online, to jednak mający ogromną publiczność offilne na różnych wydarzeniach? Jak zmieniło się funkcjonowanie zawodników (na przykładzie ligi LoL), jak pandemia wpłynęła na ich wyniki w turniejach/ rozgrywkach i w efekcie na stan psychofizyczny? Jak radzą sobie z sytuacją kibice, którzy nie mają możliwości czerpać energii z wielkich wydarzeń e-sportowych, jak np. IEM, ale też nie dają „kopa” zawodnikom na arenach? Co łączy, a co różni ludzi ze świata aktywności „realnych” i wirtualnych? Na ile pandemia zbliżyła lub oddaliła potrzeby tych dwóch grup? Na te i inne pytania związane z aktywnością, sportem i e-sportem w okresie pandemii opowiemy w trakcie naszego wystąpienia.
Korzyści:
Przedstawimy, jak zmieniły się napięcia, potrzeby, aspiracje Polek i Polaków w kontekście aktywności, ruchu, sportu i e-sportu oraz wśród osób związanych ze sportem w sposób profesjonalny. Informacje z wystąpienia będą wskazówką – nie tylko dla marek związanych ze sportem i e-sportem, ale także z innych branż – na jakie potrzeby warto odpowiadać, z którymi się zmierzyć, aby zyskać przychylność konsumentów w tych trudnych czasach. Nasze wystąpienie może stać się inspiracją do dalszych badań/ analiz, działań marketingowych marek w nadchodzącej, niepewnej przyszłości.
Nowe oryginalne treści wystąpienia:
Zmiany postaw wśród osób prezentujących różne stopnie aktywności fizycznej i wpływ tych zmian na stan psychofizyczny, a w efekcie na postrzeganie branży. Określenie mikro trendów w branży sportowej i e-sportowej, które mogą wpłynąć na dalszy rozwój branży w kolejnych latach.
Badania na których opiera się wystąpienie:
Nasze wystąpienie oparte będzie na:
 1. Badaniu jakościowym, przeprowadzonym wśród:
  • kobiet i mężczyzn prezentujących różny stopień aktywności przed pandemią i w czasie pandemii (różne rodzaje aktywności, dyscypliny sportowe)
  • kobiet i mężczyzn reprezentujących branżę sportową (trenerki i trenerzy personalni, właściciele klubów fitness, siłowni, innych miejsc aktywności fizycznej, np. związanych z tańcem, jogą itp.)
  • zawodników i zawodniczek e-sportowych i kibiców
 2. Badaniu ilościowym zrealizowanym na grupie osób korzystających z różnego typu aktywności oraz wśród reprezentantów branży sportowej.
 3. Analizie dostępnych danych dotyczących zmian w obszarze e-sportu na przykładzie LOL.
Jaki charakter miały badania ze względu na metody
 • jakościowe,
 • ilościowe,
 • analiza danych
Kasia Haczewska-Wierzbicka
Research Eye
Badaczka, facylitatorka, strateżka i menadżerka, współwłaścicielka butiku badawczo-strategicznego Research Eye. Pomaga budować silne marki, wspiera instytucje publiczne w działaniach na rzecz społeczeństwa. Specjalizuje się w badaniach eksploracyjnych, badaniach komunikacji i marki (w tym marki pracodawcy) oraz w tworzeniu strategii i rozwiązań służących zwiększaniu efektywności działań w obszarach biznesowych i społecznych. Lubi wyzwania, trudne projekty i współpracę warsztatową, która pozwala wspólnie z Klientem przekuwać wiedzę z badań w konkretne rozwiązania. Od zawsze bardzo aktywna, zaangażowana w różne dyscypliny sportowe, nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowania bez sportu.
Magda Tędziagolska
Research Eye
Badaczka, facylitatorka, trenerka, menedżerka. Współwłaścicielka butiku badawczo-strategicznego Research Eye. Od kilkunastu lat pracuje z klientami nad tworzeniem rozwiązań rozwijających ich biznes, działalność społeczną czy publiczną. Najbardziej lubi prowadzić warsztaty, badania w działaniu (action research), eksplorację i ewaluację. Spędziła kilka tysięcy godzin na sali szkoleniowej/warsztatowej i nieustająco czerpie z tego mnóstwo energii do działania. Miłośniczka tańca GAGA, z ciekawością odkrywająca jego online’owe oblicze.