CyberRemote

Ready or not here AI come! Czy badacze są gotowi na rewolucję?
Sesja Zdalność w badaniach, godz. 11:40
#automatyzacja, #boty, #sztuczna inteligencja, #narzędzia badawcze
Myśl przewodnia wystąpienia:
Nic już nie będzie takie samo!? Nowe rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i wykorzystujące interfejs bota coraz częściej wykorzystywane są w badaniach marketingowych. Czy jako badacze jesteśmy na to gotowi? Jak może wyglądać rynek badań w przyszłości?
Korzyści:
  1. Opowiemy na ile branża badań rynku jest obecnie otwarta na nowe technologie (badania własne).
  2. Pokażemy nad czym pracują największe firmy w obszarze realizacji badań jakościowych i wspólnie poszukamy odpowiedzi, na ile realne jest wdrożenie nowych cyfrowych rozwiązań (AI i boty).
  3. Posłużymy się przykładami eksperymentów badawczych realizowanych przy użyciu bota.
Nowe oryginalne treści wystąpienia:
Nowe i oryginalne treści wystąpienia: Podczas wystąpienia będziemy posługiwać się analizą danych zastanych, przywołamy kilka naukowych publikacji i dowodów oraz zaprezentujemy wyniki własnego badania ilościowego, zrealizowanego wśród pracowników branży badawczej w Polsce. Skonfrontujemy wyobrażenia badaczy z obecnymi możliwościami dostępnych rozwiązań.
Badania na których opiera się wystąpienie:
Zrealizowane badanie ilościowe zostało przeprowadzone w formie CAWI z wykorzystaniem ankiety. Dobór próby był celowo-losowy: link do ankiety został udostępniony przy pomocy list mailingowych oraz na grupach i platformach internetowych zrzeszających badaczy w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 13-31.01.2021. W badaniu wzięły udział 82 osoby. Głównym przedmiotem przeprowadzonego badania było wykorzystanie botów i sztucznej inteligencji w realizacji badań marketingowych. Zdefiniowane cele badania to:
  • Ocena potencjału i atrakcyjności wybranych rozwiązań (AI / boty), które mogą pomóc badaczom w realizacji badań marketingowych.
  • Identyfikacja barier i określenie stopnia zaufania pracowników branży badawczej do rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji i wykorzystujących interfejs botów.
  • Ocena gotowości branży badawczej na wybrane rozwiązania (AI / boty).
Eksperyment CATI przy zastosowaniu voice bota #1 Badanie zrealizowane na próbie celowej pracowników firmy badawczej Kantar Polska w dniach 21-25.11.2019. Większość pytań dotyczyła opinii na temat wybranych polskich aktorek i aktorów oraz oceny poszczególnych tytułów filmowych. Celem praktycznym było zapoznanie respondentów z atmosferą wywiadu z voice botem oraz ich ocena tej rozmowy. W badaniu wzięły udział 62 osoby Eksperyment CATI przy zastosowaniu voice bota #2 Badanie zrealizowane na losowej próbie dorosłych mieszkańców Polski w dniach 7-10.07.2020. Pomiar preferencji politycznych przed II turą wyborów prezydenckich – ranking poparcia. Celem praktycznym było porównanie wyników z równolegle realizowanymi pomiarami tradycyjnymi. W badaniu wzięło udział 1653 respondentów.
Jaki charakter miały badania ze względu na metody
  • ilościowe,
  • analiza danych
Dodatkowe informacje:
Nasze wystąpienia opiera się na doświadczeniu zbieranym podczas realizacji projektów UX – są one częścią prowadzonych przez nas procesów projektowania rozwiązań. Od samego początku pandemii obserwujemy zachodzące zmiany w zachowaniach, postawach, reakcjach
Grzegorz Młynarski
s360
Współzałożyciel i CEO s360. Projektant usług i strateg UX, autor metod badawczych i projektowych oraz trener service design thinking. Socjolog miasta i codzienności, doktorant w Katedrze Miasta Innowacyjnego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w SGH. Wykłada na SWPS, SGH i ASP w Warszawie.
Michał Kluczek
Kantar Polska
W Kantar Polska zarządza działem obsługi i realizacji badań CATI oraz projektów typu mix-mode. Od dwóch lat koordynuje proces wdrażania alternatywnych metod zbierania danych, w szczególności automatyzacji prowadzenia wywiadów telefonicznych. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Aktualnie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie rozwija swoje zainteresowania w zakresie badania praktyki zarządzania organizacją.