CyberRemote

#StarzyLudzieNaFacebooku (i w innych miejscach sieci)
Sesja Zdalność w zachowaniach konsumpcyjnych, godz. 13:30
#eCommerce, #digital, #SocialMedia, #seniorzy, #SilverGeneration
Myśl przewodnia wystąpienia:
Coraz więcej i więcej starszych ludzi korzysta aktywnie z internetu, w tym z mediów społecznościowych oraz różnego rodzaju usług online, których jeszcze do niedawna się obawiali. Ich obecność w sieci, w tym sposób percepcji treści konsumowanych online, często znacząco odróżnia się od aktywności młodszych pokoleń. w wystąpieniu zarysuję, jakie są wyróżniki zachowań seniorów w sieci oraz jakie mogą powodować konsekwencje (i dla nich samych, i dla firm prowadzących działalność online).
Korzyści:
Niezależnie od tego, co Twoja organizacja produkuje/sprzedaje/oferuje, powinna myśleć o potrzebach seniorów. Wcale nie ze szlachetnych pobudek, ale z przyczyn biznesowych. Za naszego życia będzie w Polsce więcej emerytów niż osób w wieku produkcyjnym. A jednak kilkuletni hype na temat silver generation w niezauważony sposób przeminął… Tymczasem wciąż wzrasta znaczenie digitalu w procesach sprzedaży i komunikacji. Także w związku z pandemią pojawili się zupełnie nowy klienci, w tym z grup dotąd broniących się przed zakupami czy usługami świadczonymi online. Zrozumienie ich zachowania w sieci to biznesowa konieczność.
Nowe oryginalne treści wystąpienia:
Wiele mówi się o problemach związanych z aktywnością dzieci i młodzieży w sieci. o zachwianiu się hierarchii (opinia TikTokerki równoważna treściom encyklopedycznym), o czytaniu wyrywkowym i bez zrozumienia, o zagrożeniach związanych z anonimowością, o uzależnieniu, o cyberbullyingu… A co, jeśli część z tych problemów może dotyczyć w takim samym lub większym stopniu także seniorów? Intuicyjnie zdajemy sobie sprawę, że obecność starszych osób w internecie odróżnia się od sposobu funkcjonowania młodszych roczników. Przedstawiciele młodszych generacji podśmiewają się z zachowań swoich rodziców czy dziadków w mediach społecznościowych i powoli opuszczają te serwisy, w których starsze pokolenia stają się zbyt obecne. Aktywność seniorów w mediach społecznościowych, z punktu widzenia młodszych użytkowników nieadekwatna do tego kanału komunikacji, mogłaby być tylko zabawną ciekawostką. Jednak można ją traktować także jako objaw innego podejścia do funkcjonowania online i specyficznego rozumienia zasad rządzących internetem.

Podejście seniorów przekłada się z jednej strony na ich bezpieczeństwo (potencjalnie mniejsza odporność na phishing, nieumiejętne korzystanie z e-bankowości), a z drugiej na aktywność konsumencką (obawa przed korzystaniem z niektórych usług, niedopasowanie UX do percepcji starszych osób).

Właściwe zrozumienie wyróżników funkcjonowania i percepcji starszych osób w internecie może i powinno służyć w dalszej kolejności projektowaniu lepszej oferty dopasowanej także do ich potrzeb.

Badania na których opiera się wystąpienie:
Specjalnie na potrzeby wystąpienia przeprowadzę:
  • badanie jakościowe wśród seniorów, którzy w ostatnim czasie zaczęli aktywnie(j) korzystać z internetu;
  • analizę dostępnych danych – poczynając od statystyki publicznej, przez internetowe raporty branżowe, po analizę trendów kulturowych i treści umieszczanych w sieci przez seniorów.
Jaki charakter miały badania ze względu na metody
  • jakościowe,
  • analiza danych
Marcin Hinz
Ipsos
Antropolog kulturowy, badacz jakościowy szczególnie zainteresowany społeczno-kulturowymi aspektami badanych zjawisk. Dwukrotnie wyróżniony w konkursie publiczności na najlepsze wystąpienie Kongresu Badaczy (2018 i 2019). Członek PTBRiO. Wcześniej przez kilka lat związany z sektorem kultury.