CyberRemote

Umarł FOG, niech żyje PLI
Sesja Zdalność w komunikacji , godz. 11:00
#plain language, #audyt prostego #języka, #Logios, #pisanie mobile first, #badania ilościowe, #badania korpusowe, #indeks zrozumiałości
Myśl przewodnia wystąpienia:
Opowiem o pierwszym polskim algorytmie oceniającym prostotę dużych zbiorów tekstów. Nazywa się Plain Language Index i powstał w efekcie współpracy firmy Logios i ING Banku Śląskiego. PLI porównuje badane teksty z polszczyzną internetową aż w 10 wymiarach. Najważniejsze jest jednak to, że udało nam się stworzyć pierwszą na świecie aplikację dla badaczy, którzy mają dość wklejania do aplikacji tekstu za tekstem. w aplikacji Logios Badacz można badać 1000 tekstów naraz! Opowiem o tym, jak firmy (nasi klienci) wykorzystują Badacza i PLI do kontrolowania swojej komunikacji oraz sprawdzania, czy zmiana komunikacji jest efektywna. Opowiem o doświadczeniach takich firm: ERIF (zmiana strony WWW), kancelaria DZP (legal design), Santander (projekt “Rzecz jasna”). Opcja: w ramach konkursu dla publiczności możemy przygotować konta testowe do przeprowadzenia bezpłatnych audytów prostego języka do 1000 tekstów.
Korzyści:
Indeks PLI pozwala badać podobieństwo tekstu do atrakcyjnej polszczyzny internetowej. Aplikacja badacz to automat do robienia audytów językowych na masową skalę.
Nowe oryginalne treści wystąpienia:
Dwie innowacje:
  • PLI – pierwszy tego typu algorytm dla polszczyzny,
  • Badacz – pierwsza aplikacja na świecie, która generuje raporty o prostocie języka setek tekstów badanych naraz.
Jaki charakter miały badania ze względu na metody
  • ilościowe
Dodatkowe informacje:
Narzędzie “Badacz” jest komercyjne, płatne i z Wrocławia. z tych trzech powodów zgłoszenie może może u Was wywołać efekt dystansu społecznego powyżej 1,5 metra.
Tomasz Piekot
Logios
dr hab., językoznawca, kierownik Pracowni Prostej Polszczyzny UWr i założyciel firmy Logios. Twórca polskiego modelu prostego języka (plain language). Doradca przy projektach zmiany języka 3 banków, 4 firm ubezpieczeniowych, 2 telekomów, Zusowian, a nawet skarbowców.