CyberRemote

CyberRemote VOD

Zaloguj się aby uzyskać dostęp filmów.

Sesja plenarna

10:00 - 10:50

Zdalność w badaniach

11:30 - 12:10

Zdalność w komunikacji

11:30 - 12:10

Zdalność w doświadczaniu fizyczności

12:50 - 13:30

Zdalność w zachowaniach konsumpcyjnych

12:50 - 13:30

Zdalność w działaniu

14:10 - 14:50